volgende 2

COMPASSIE en ZINGEVING  =  DIENSTBAAR  AAN  ELKAAR

 

Wil je reageren op mijn verhalen, graag, welkom.

Stuur een bericht naar mijn email: a.budel1@chello.nl

Spreuk van het jaar:

Er was een mens die zei; "Ik ben leven, dat wil leven, te midden van leven, dat leven wil"

(Albert Schweitzer)

 

BEZINNINGSMOMENT IN liefde ...

 

COMPASSIE IN HET PUBLIEKE DOMEIN ...

 

OP HET ALTAAR VAN DE WERELD  * TEKENING

 

DE VREDESWEEK VAN 2021 * (rondom het vredessymbool)                      (en het verhaal van onze beroemde Nijmegenaar ...)

 

  Vuurwens    

 

Laten we de kunst van 'liefde beleven' opwaarderen naar het publieke domein.

           

 

"LIEFDES ENERGIE"

ALS BRON VOOR COMPASSIE

 

 

 

Krachtveld van Liefde     Er zit kracht in liefde    Inspanning

 

 

COMPASSIE DOEN

Compassie verhalen (bundel)

 

 

 

WIJ DIE GEROEPEN WORDEN: 

Wij, die geroepen worden om in het licht van een nieuwe dagenraad te staan. Laten wij gehoor geven aan de roepstem die in ons geheugen werkzaam is.

 

Omdat wij geroepen worden door het licht van een Universeel Levens Liefdesvermogen … weten wij dat we antwoord zullen kunnen geven aan de roepstem die hoorbaar wordt als wij samenkomen.

 

Wij, die geroepen worden herkennen elkaar in het gelaat, als we rondom de tafel naar de ander luisteren. Weten wij … dat we niet dralen mogen, geen twijfel toelaten, in ons op weg zijn naar toekomst.

 

Wij, die geroepen worden door de roepstem van een glorievol appel van  grote leidsvrouwen en mannen in de liefdeskunst. Laten we blijven luisteren naar hun raadgevingen. Elkaar niet loslaten, elkaar motiveren in de kracht van ons weten wat goed is voor de gemeenschap waarin wij leven.

 

Omdat ‘onze liefde’ voortgekomen is uit Universele Liefde, weten wij dat ‘zij’ er was voordat wij er waren en dat wij kunnen leren van elkaar, opdat wij niet tevergeefs geboren zullen zijn.

 

Anthoon Lucas Budel

Nijmegen

 

 

 ‘Van de 'werkende' liefde.

 

Met mijn ogen oren en gevoel, ervaar ik haar in mij en in de ander.

 

Met heel mijn wezen ervaar ik haar ‘heil’, dat in al het leven aanwezig is en ‘liefde’ voortbrengt.

 

Zij, onthult zichzelf aan alle mensen, niemand uitgezonderd, "liefdes/levens energie".

 

Als wij naar haar liefdes 'voorbeelden’ leven, hebben wij niets te vrezen.

 

Wij kunnen ons aan haar ‘heil’ toewenden, en toewijden. Zij bevrijd ons van het juk van zelfingenomenheid en eigenwaan.

 

Wij loven haar, brengen daarmee hulde aan de scheppende macht, die ‘haar’ met alle levende wezens heeft verbonden.

 

Wij laten ‘ons' liefdesvermogen, door ‘haar’ leiden. Opdat wij in ‘actieve sympathie’ goed om kunnen gaan met elkaar, voor de ‘opbouw’ van een ‘nieuwe wereld, een nieuwe toekomst’.

 

Ja, eer en Amen,

voor haar aanwezigheid,

in alle eeuwen der eeuwen

doorheen.

 

 Anthoon Lucas Budel

 

Nijmegen

2017-02-02

 

Hoofdwegen van groenheid  

Drie toortsen van waakzaamheid        

Van Geboorte naar Voltooiing - Alpha&Omega         

 

 

1.    BEZINNINGSMOMENT IN DE TUIN VAN DE KLUIZENAAR

2.    MIJN LOFZANGEN

3.    Fotopagina events en verhalen

4.    Powerpoint: Meditatie op de Blodberg

5.    Zeven kunstenaars - zeven kruiswegstaties

6.    KASTEELKLOOSTER BRONCKHORST en A.C.G.

7.   'HARA'  -  HET MIDDEN VAN DE MENS

 

Zingeving teksten Events Lofzangen Compassie - Doen  Liefdes - Intens teksten  Natuur foto's Kruisgang Actief

Staan in het Krachtveld

Dienstbaar aan de ander Waarom deze website? Werken aan vrede Kringloop van liefde Liefdes Mysterie en Teilhard   Liefdes almacht