vorige pagina

           

“ OER-ENERGIE  en  LEVENS-INTENS ” 

Liefde komt voort uit een natuurlijke gedrevenheid.

De mens is opgebouwd uit ‘oer energie’ en ‘liefdes intensiteit’.

Het één, ‘oer energie’ is van een dierlijk gehalte, het andere is van een ‘levende’ drive en dat is ‘liefdes-intens’, deze zijn vanaf den beginne in de natuur als scheppende kracht werkzaam. En ‘liefdes-intens’ heeft zich wel speciaal ontwikkeld in de mensen soort.

De mens is zich geleidelijk aan van het dierlijke gaan onderscheiden, door zijn intelligentie, zijn reflexief vermogen en door in zijn geheugen dingen van gisteren, vandaag en morgen te kunnen onderscheiden. De mens heeft, in mijn optiek, haar ‘liefdes-vermogen’ opgedaan en aangeleerd door de natuurlijke schoonheid van al het organische leven op aarde.

Die stralende schoonheid van de planten, de vogels, de vissen, de landsdieren, de bloemen en de bomen. Al die natuurlijke pracht heeft de mens bewust doen maken van een energetisch krachtenveld dat ook in hem-haar zelf, ontwikkeld werd, het ‘liefdesvermogen’, dat doorstroomd ‘in’ een herhalende cyclus van natuurlijke scheppingsorden op de aarde. 

Toen de mens (‘mens’ lezen als man en vrouw) ontdekte dat, ‘dat’ hen, hun voortplantingsdrift ten goede kwam, hebben zij dat ‘liefdesvermogen’ in de loop der eeuwen ook ontwikkeld tot een groeiend verlangen naar elkaar. Dat zij dit op spirituele wijze met elkaar konden delen. Zij ontdekten dat dit vermogen hen deed uitstijgen boven de onderscheidende klasse verschillen uit. Zodat die klasse verschillen, (bepaald door de mens zelf) etnisch en cultureel, geen belemmering hoefden te zijn om elkaar lief te hebben.

Zij ontdekten dat geld en materiële bezittingen ondergeschikt gemaakt konden worden, aan de samenhang en gelijkwaardigheid van hun relationele verbintenissen. Dat hun ‘samen gaan’ ook een ander doel kon hebben dan hun erfgoed veilig stellen of kinderen voortbrengen. Zoals de natuur in ‘al haar verschijnselen’, zichzelf elk jaar weer opnieuw kan voort scheppen, vernieuwde de mens zichzelf ook, in meer vermogen, elkaar lief te hebben.

Zij werden en worden daartoe aangespoord door de natuur zelf!!

De schoonheid en scheppingskrachten die daar uit voortvloeien, die mensen vanuit die natuur hebben meegekregen, stimuleerden hen zich op eigen wijze door te ontwikkelen in kleine gemeenschappen. In latere tijden vormden zij zich echter tot steeds grotere gemeenschappen, en groeiden daardoor steeds verder weg van die natuurlijke scheppingsorde, door een materialistische gedrevenheid. Heden ten dage echter, verkeert die mens in een crisis, de meesten van hen raken te ver de weg kwijt van hun natuurlijke oorsprong.

De meeste mensen ‘lees mannen en vrouwen’, laten zich meer en meer leiden door geld, technologisch denken en door economische dadendrang. Zij vergeten dan dat zij voortkomen uit een natuurlijke scheppingsorde.

Laten wij met ons allen, onze natuurlijke oorsprong niet vergeten, en rekenschap blijven afleggen aan de ‘scheppingsorde’ die buiten al het menselijk denken en handelen actief is. Dat kunnen wij doen, door opnieuw naar elkaar om te kijken, en elkaar tot voorbeeld zijn in ‘herbezinning’ op ons leven en handelen, en onze materiele verlangens ondergeschikt maken aan die natuurlijke scheppingsorde.

 

‘Liefdes-intens’ is een werkzame energie dat in al het leven voorkomt.

 ‘Amor et publica domainica’

Laten we deze natuurlijke 'wereldse energie'  meer ruimte geven in ons bestaan.