vorige pagina

 

 

 

Oer-energie of liefdes-intens.

Heden ten dage laten velen van ons zich leiden door de massa media, en de ver van onze bed shows. Laten wij ons liever laten leiden, dichter bij huis in het veld van de ontmoeting, en ‘leergeld’ besteden aan het beoefenen in de ‘liefdes kunst’.

Met ‘liefdes-intens’ wordt hier bedoeld, je laten beïnvloeden door de klank en kleur van de levende natuur, de intense schoonheid van bloemen, de zang en kleurenpracht van vogels, de intense schoonheid van een met zonlicht beschenen landschap, zoals je de intensiteit van groei en leven als ‘orgone’ kracht (aura) van een dicht bos kunt ervaren. Door deze spiritueel te ervaren intensiteiten werden mensen ooit aangespoord om ethisch te handelen, elkaar te respecteren en lief te hebben.

Die natuurlijke energieën, zijn de ‘bron ervaringen’ van mensen geweest, dat hen deed beseffen natuurlijke wezens te zijn, zij hebben zich laten leiden door die natuurverschijnselen. Al de voorbije eeuwen door. En het is aan te bevelen dat wij daar mee door gaan, het aan elkaar door blijven geven, die ‘invloed’ van de natuurlijke scheppingsorde, uit haar natuurlijke schoonheid, wel te verstaan. Mede door die energieën kunnen wij het begrip ‘liefhebben’ opwaarderen tot liefdes kunst.

Met ‘liefdes-intens’ en 'natuurlijke schoonheid' wordt ook het jonge leven bedoeld van een dartelend jong dier dat pasgeboren in het leven, de liefde van het moederdier ervaart. Of de onschuld van een pasgeboren mensenkind, dat nog de schoonheid van puur jong en onschuldig leven uitstraalt. De hartverwarmende uitstraling die dat heeft op ons, de volwassen mens, die getekend door het maatschappelijke leven, naar liefde en warmte blijft uitzien.      

Ja, laten wij ons door ‘liefdes-intens’ laten beïnvloeden, opdat het ons hart beroert en ons aanzet tot ‘ontmoeting’ met een ander, gewoon vanuit al die natuurlijke dingen om ons heen, omdat dit onze samenleving ‘menselijker’ zal maken.

‘Liefdes-intens’ is een werkzame energie die in al het leven werkzaam is.

 ‘Amor et publica domainica’

Heb de liefde lief in je bestaan.

 

Nijmegen 8 januari 2022

Anthoon Lucas Budel