vorige pagina

 

 

LOFZANG 12 …

EEN LOFZANG OP DE 'ORGONE' KRACHT IN ONS BESTAAN.

 

O Kracht, voortgekomen uit het ‘orgoon’[1] vanuit alle levende energie, aanwezig in al het aardse leven. Ik blijf jou trouw en ga mee met al jouw sturende aanwijzingen, ervaarbaar door er voor open te staan.

 O Kracht, voortgekomen uit eeuwenlange evolutionaire ontwikkelingen, waarneembaar door spiritualiteit. Dat is het eeuwenlange verlangen dat mensen naar religieuze verbondenheid drijft. Waardoor mensen blijven zoeken naar een ‘eenheidsbeginsel’ in hun bestaansdiversiteit.

 Mensen blijven zoeken naar een kracht, die hun kan helpen zich te ontworstelen en te bevrijden uit de vroege dierlijkheid van hun bestaan. Uit dat verlangen is religiositeit ontstaan.

 O Kracht, louterend aanwezig in de wereld van onze geest. Voortgekomen uit de verlangens van een mensheid, die vanaf den beginne is blijven zoeken naar de ‘heelheid’ van een ‘samenwerkende macht’.

 Een ‘macht’, die als een zegenende schoonheid ons mensen inspireert, vanuit de kosmische levensenergie, dat zich ‘blijvend’ kenbaar maakt als een Universele Liefdes Werkelijkheid, in de werkelijkheid van ons bestaan. Jij bent ook aanwezig in mij en ik herken 'jou' in de onnoembare veelheden elementaire en organische pracht, in de natuur en in onze wereld.

 Jouw ‘bestaansrealiteit’ heeft zich in ons denken en geheugen, als een Goddelijk gegeven zichtbaar gemaakt. Die mensen vroeger aanduidden als JHWH, dat ik heden als ‘UnLiW’ wil aanduiden, dat de betekenis heeft van: Universele Liefdes Energie en zichtbaar is in onze liefdes/realiteit, om ons heen, als in een breed scala aan waarnemingen.

 O Liefdes Macht, voortgekomen uit een Kosmische realiteit, wij leven voort vanuit jouw stuwende aanwezigheid. En dat maakt mij bewust, dat wij; als ‘mensen’ in mensheid, voor elkaar geschapen zijn. Om vanuit een eeuwigdurende roeping, ‘vredelievend’ en in verscheidenheid met elkaar om te gaan.

 

([1] Hier, in de natuur; is dan de aanwezigheid ervaarbaar, voelbaar; van een, ik noem het ‘orgoon’ het is iets organisch, maar dan minder dan dat. Het is iets levends, het is zo licht dat het doorschijnend is, niet zichtbaar, niet tastbaar, het is er, je voelt het, je weet dat het er is, een ‘energie’ niet meetbaar, wel ervaarbaar. Het is een uitstraling dat je hart verlicht, en je ziel in beroering brengt.)