vorige pagina

 

Ecclesia-scapes Vrijdagmiddag 5 oktober 2018

Een Ecclesia Platform in Nijmegen: 

Het Ecclesia Platform, wil initiatieven die bezig zijn met spiritualiteit, zingeving, en de normen en waarden aspecten in onze samenleving, zichtbaar maken in een overzichtelijke formule die zou kunnen gaan functioneren als een herkenbare verbindende samenhang in een stadsregio.

Het verkennende podiumgesprek vond plaats:

In het Augustijns Centrum de Boskapel

Graafseweg 276 6523ZV Nijmegen

www.boskapel.nl

2018-10-05 Onderdeel van het Stadsklooster Mariken

 Spiriscapes in Nijmegen

Begeleiding: Rene Grotenhuis.

Opening Els Verheggen

Burgermeester Hubert Bruls:

Nodig in deze tijd, spiritualiteit van de 21ste eeuw. Zingeving en vooruitgang kan dat samen? In de 20ste eeu vele oorlogen, frames van overdrijving, van geli9jkgestemden naar transparantie, we kunnen niet zonder zingeving, kan een sociaal voorbeeld zijn hoe samen met elkaar om te gaan. Wat weg valt wat komt er voor in de plaats? Normen en waarden, doelen op zich via visies tot gestalte brengen. Teloorgang van de waarden een zorg voor de samenleving. Niet alleen een politiek discours, als mensheid weer naar normatief gedrag. Waar gaat het naar toe:

-      Zingevingsvragen

-      Vrijstaat of regelgeving handhaven

-      Verbinden via zichtbare lijnen

-      Veranderen van instituties

-      Technocratie niet voor het zeggen laten 

Hierna volgen enkele simpele verslagjes van sprekers en hun ingebrachte motivatie: Hierbij vraag ik speciale aandacht voor Z.I.N. Die willen ‘30en40tigers’ met elkaar kennis laten maken, en vanuit hun christelijke inspiratie een ontmoeting/structuur realiseren.

 

Ekkehard Muth: Stadsklooster Mariken

 Wij van de Boskapel:

Presentatie Stadsklooster Mariken

-      Zingeving

-      Overstijgend perspectief

-      Concurreren of samenwerken

-      Nieuwe initiatieven samenwerken

-      Velden van spiritualiteit

-      Landschap om te delen

Marieke Klomp

Het is nog een visueel klooster

-      Initiatief gaat vanuit de Boskapel

-      Inspiratie vanuit Augustinus, Gods licht schijnt op mensen

-      Kan een brug worden tussen kerk en samenleving

 1. Brede samenwerking kan de kwaliteit uitmaken

2. Gemeenschappelijk aspect

3. Bezinning op levenskwaliteit

 Achtergrond bestaat uit het verlangen aan te sluiten op de nieuwe tijd

-      Scholen waar zingeving plaats krijgt

-      Overheid haar rol hier in

-      Kerkgemeenschappen Platform 

Begrippenkader: Laura – Labra – Soek

Betekenis: vroeger cellen her en der, die op de Markt elkaar ontmoeten.

Spiritualiteit op drie niveau’s

1. Podium / op het

2. Platforms / in het

3. Paraplu / onder de

 Gaat om betekenisgeving, betekenisbeleving, minder religieus, meer communicatie. Stadsklooster zoals je diverse bloemen in een vas schikt, een werkbaar netwerk van diversiteit. Een vorm van samenkomen in de stad. Kerken kunnen leren van maatschappelijke organisaties, soort van kruisbestuiving.

Podium:       zichtbaar

Platform:      Kritisch zichtbaar

Paraplu:       Samen werken

 Spiritualiteit, Koepel of Paraplu?

-      Vroegere bakens verschuiven

-      Als een bibliotheek van praktische kennis

-      Carrières of emancipatie, kloosterplekken kunnen zonder politieke strijd

-      Ora et Labora [et Amor?]of de Monnik in je zelf.

 Kan ‘Klooster Mariken’ een vernieuwende beweging opstarten? Zoals Martin Luther in 1518, doorbreken van kerkelijke grenzen? Stadsklooster zonder grenzen in deze stad

-      De drie P.P.P.’s

-      Cohesie

-      Verbinden

-      Platform of Samenwerkingsverbanden. Het verhaal goed presenteren.

 Presentatie:

Intensieve samenwerking met scholen, onderwijs, kerken. Boskapel, morgen  6 oktober, Gemeenschappen in vrij verband. Nijmegen Stad van Compassie en Handvest van Compassie. 

Pleisterplaats van de Ziel

 Woord en presentatie Boek gemaakt over zorg en verlangen. Centrum de Appel aan de Groesbeekseweg (wordt verkocht). Voor ontmoeting en levensvragen, Lotte vrijwiligster voor aandacht en belangstelling, vrouw van 89 jaar, erg moeilijk en lastig om door te gaan. Toch lukt het haar, zorgzaamheid en geduld aanleren, transmuraal netwerk. 

Vol Vertrouwen Verder: Hans Kramer

 Nijmegen Oost Geloofsgemeenschap

Project: Voor mens waar geen plaats voor is, zorg v.d. Kerk. Geloven in een toekomst Gemeenschap en Gemeenschapsopbouw. Anders kijken maakt nieuwe dingen. Project; veranderingsproces, werven nieuwe krachten Stip Oost. Buurtactiviteit, initiatieven de ruimte geven. Kerken bij elkaar brengen. 

Pelgrimshuis Rob van Moerkel

 Luisterhuis. Luisteren naar stilte, hoe, waar, onbevangen loslaten

Paduakerk aan de Groesbeekseweg. Diensten; van spiritualiteit naar compassie. Aanbod: Buurt aan tafel, yoga, wandelen, fietsen. 35 vrijwilligers. De pastorie is een ontmoetingshuis aan het worden, er moet nog vorm aan gegeven worden. 

Z.I.N. Zingeving in Nijmegen

 Missie mensen van 30 tot 40/50tigers die zoekende zijn, leeftijdsgenoten bij elkaar brengen, vroeger vorm van christelijke inspiratie. In 2016 gestart vanuit de protestantse kerk, voor verschillende kerken, een pioniersplek

Concreet:

-      Een goed gesprek

-      Huis aan huis gesprekken

-      Bij mensen thuis

-      Film movie

-      Praten en zorg delen

-      Nieuwsbrieven

Pelgrimages en Huis van Compassie. Hebben een droom om netwerk te zijn.

 Zin In Nijmegen

Meijhorst 7033

Nijmegen, Ge 6537 EP

Netherlands

Ontmoeting

We willen dertigers en veertigers de ruimte geven om elkaar te ontmoeten in een goed gesprek aan de hand van een tekst, afbeelding of film. Kom in contact met leeftijdsgenoten die ook af te toe stil willen staan bij wat

Inspiratie

Inspiratie vinden we in de christelijke traditie, in de gesprekken met elkaar, in toevallige ontmoetingen, door een wandeling in de natuur, in de stilte…

Verbinding

We zijn niet alleen op de wereld. We kijken om ons heen en hebben oog voor elkaar.   Op maandag 30 oktober organiseren we een debat over duurzaamheid met Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor Groen Links. Zie: Debat over duurzaamheid.

Leerhuis Westerhelling v.d. Fraters Maristen

 -      Stilte Huis

-      Jonge mensen Jong volwassenen in stilte en retraites, rust en kalmte zoeken.

-      De contemplatieve kant van het leven, door rust, aandacht en spiritualiteit verbinden

-      Spiricapes: Jongeren Doelgroep uit het hele land zijn verbonden, samenwerking

Stiltehuis Nijmegen

Website: www.stiltehuis-nijmegen.nl

Het Stiltehuis biedt jonge mensen van 18 t/m 35 jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een stilteretraite van enkele dagen. Stilte helpt je om stil te staan bij wat op dit moment echt belangrijk is in je leven en contact te maken met de stilte in jezelf. Als gast krijg je de beschikking over een eigen kamer. In het huis is tevens een ruimte voor meditatie en een eetkamer waar samen gegeten wordt in een sfeer van stilte. Er is veel tijd en ruimte om de dagen naar eigen behoefte in te vullen, ook is het mogelijk om deel te nemen aan groepsgesprekken en een gezamenlijke stiltewandeling. Tevens is er een individueel gesprek met één van de begeleiders mogelijk.

Slow Cafe

 Dat wat mensen niet meer kunnen halen in kerken, allicht wel in ontmoeting cafés.

Er zijn generaties die niet meer naar de kerk gaan. Cafe kan een plak voor zingeving ontmoeting zijn, om even op adem te komen met een kopje koffie.

Je kan er ook rustig een krant lezen

Onthaasten

In de Lange Hezelstraat van 10 tot 17 uur 

Ieder Talent Telt aandacht voor Onderwijs

 De Nijmeegse bestuurders van opvang- en onderwijsorganisaties en de gemeente hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd. De doelstelling van de innovatieagenda Ieder Talent Telt is het op gang brengen van een beweging om kinderen en jongeren te helpen worden wie ze zijn. 

We doen dit vanuit een positief waarderende houding, gericht op doorstromende talentontwikkeling voor alle kinderen en jongeren. Binnen deze vuurplaats bevinden zich rond de 20 broedplaatsen die bestaan uit nieuwe en bestaande initiatieven waarbinnen professionals, studenten, ouders en burgers samenwerken. Daarbinnen zijn al meer dan vijfhonderd deelnemers actief. De broedplaatsen dienen als proeftuinen voor netwerkvorming en binnen deze broedplaatsen komen we al doende, reflecterend en onderzoekend tot een nieuw handelingsrepertoire als netwerkprofessionals.

Bezoek de website Ga naar www.iedertalenttelt.nl 
en ontdek!

Vele jongeren vallen uit de boot. Pedagoog social worker, beseft ook Burn Out onder jongeren, wil in het onderwijs aan de gang, met ouders in gesprek, zorg welzijn en sociaal 

ZUIL Jos Broemer

 Al 50 jaar. Zuid Nederland.

Katholieke Basisschool, afgelopen decennia vallen de zuilen weg. Scholen nog onder invloed van het verleden, onderwijs en identieteit. Vieringen hoe doe je dat vanuit de traditie en in de nieuwe tijd. Onderwijs is mensen werk.

 Vincent de Paul Center

-      Sociale spiritualiteit

-      4000 jaar geleden verhaal van Abraham

-      2000 jaar geleden verhaal van Jezus

-      400  jaar geleden Vincent de Paul verhaal 5 jaar in Nijmegen

-      Nu, 21ste eeuw Studiehuis Nijmegen

Wakker worden

-      Opvolgers van het studiecentrum

-      Missie

-      Caritas

-      1 marktplein vernieuwen

-      2 vormingsplan

-      3 studieplein

Kennis en onderzoek vernieuwende retraites

Huis van Compassie – Stad van Compassie te Nijmegen

 Paul Oosterhof: Compassie over de hele stad zou mooi zijn

Stad v Compassie 80 aangesloten diversiteiten

PROJECTENBOEK is klaar.

Vluchtelingen voor Vluchtelingen

 150 steden Stad van Compassie

Waaronder ook Arnhem

 9 november is er een verklaring voor Nijmegen Stad van Compassie door B&W, waarin Burgemeester Bruls van Nijmegen een verklaring zal ondertekenen waardoor Nijmegen officieel onderdeel wordt van Compassionate City. Het wereldwijde net van compassie steden willen initiatieven ondersteunen van organisaties en burgerinitiatieven, die een gezamenlijk doel wil bereiken, namelijk; compassie bevorderen, met elkaar kennis maken, ideeën en ervaringen uitwisselen.

Centrum de Appel

Gevestigd in Oud Veilinghuis.

 Spiritueel Centrum

25 groepen per week training en workshops

-      Pleisterplaats van de Ziel

-      ZinSpiratie

-      Spiritueel Werkveld en communicatie

Stadsklooster Mariken:

 Kerken en Maatschappelijke organisatie

Soort van kruisbestuiving via:

* Podia

* Platvorm

* Paraplu

 Elkaar vinden, ook al is het groot en ingewikkeld (Platform].

 Anthoon Budel

a.budel1@chello.nl

06-48391146

Nijmegen