Vorige pagina

     

 “COMPASSIE-DOEN”

 

(Compassie verhalen bundel)

 

Voorleesverhalen om elkaar aan te moedigen, in het omzien naar elkaar, in het publieke domein ...

 

 

 

1.3    Compassie en wij

1.4    Gebed om compassie

 

 

 

 

 

 

Cmpassie en mededogen Events Lofzang op menswording Boek: 'Omzien naar elkaar'  Liefdes-Intens   Schoonheid van de natuur    
Krachtveld Dienstbaar aan de ander Compassie Doen Werken aan vrede Liefdesveld Liefdes Mysterie   Liefdes almacht zit in mensen