vorige pagina  Startpagina

Omzien naar elkaar - Compassie kun je doen ...

 

       

 

“ OER-ENERGIE  en  LIEFDES-INTENS ” 

Of: De kunst van liefde 'beleven' in het publieke domein.

 

De mens is opgebouwd uit ‘oer energie’ en ‘liefdes intensiteit’.

Het één, ‘oer-energie’ is van een dierlijk gehalte, het andere is van een ‘levende’ drive en dat is ‘liefdes-intens’, die vanaf het beginne in de natuur werkzaam zijn. En ‘liefdes-intens’ heeft zich wel speciaal ontwikkeld in de mensensoort.

De mens is zich geleidelijk aan van het dierlijke gaan onderscheiden, door zijn intelligentie, zijn reflexief vermogen en door in zijn geheugen dingen van gisteren, vandaag en morgen te kunnen onderscheiden. De mens heeft, in mijn optiek, haar ‘liefdes-vermogen’ opgedaan en aangeleerd door de natuurlijke schoonheid van het organische leven op aarde.

Die stralende schoonheid van de planten, de vogels, de vissen, de landsdieren, de bloemen en de bomen. Al die natuurlijke pracht heeft de mens bewust doen maken van een energetisch krachtenveld dat ook in hem zelf, ontwikkeld werd, het ‘liefdesvermogen’, dat zich bevindt ‘in’ een herhalende cyclus van de natuurlijke scheppingsorde van de aarde. 

Toen de mens (‘mens’ lezen als man en vrouw) ontdekte, dat ‘dat’ hen, hun voortplantingsdrift ten goede kwam, hebben zij dat ‘liefdesvermogen’ in de loop der eeuwen ook ontwikkeld tot een groeiend verlangen naar elkaar. Dat zij dit op spirituele wijze met elkaar konden delen. Zij ontdekten dat dit vermogen hen deed uitstijgen boven de onderscheidende klasse verschillen uit. Zodat die klasse verschillen, etnisch en cultureel, geen belemmering hoefden te zijn om elkaar lief te hebben.

Zij ontdekten dat geld en materiele bezittingen ondergeschikt gemaakt konden worden, aan de samenhang en gelijkwaardigheid in hun relationele verbintenissen. Dat hun ‘samen gaan’ ook een ander doel kon hebben dan hun erfgoed veilig stellen of kinderen voortbrengen. Zoals de natuur in ‘al haar verschijnselen’, zichzelf elk jaar weer opnieuw kan voort scheppen, vernieuwde de mens zichzelf ook, in meer vermogen elkaar lief te hebben.

Zij werden en worden daartoe aangespoord door de natuur zelf!!

De schoonheid en scheppingskrachten die daar uit voortvloeien, die mensen vanuit die natuur hebben meegekregen, stimuleerden hen zich op eigen wijze door te ontwikkelen. In latere tijden vormden zij zich echter tot steeds grotere gemeenschappen, en groeiden daardoor steeds verder weg van die natuurlijke scheppingsorde, door een materialistische gedrevenheid. Heden ten dage echter, verkeert die mens in een crisis, de meesten van hen raken de weg kwijt van hun natuurlijke oorsprong.

De meeste mensen ‘lees mannen en vrouwen’, laten zich meer en meer leiden door geld, technologisch denken en door economische dadendrang. Zij vergeten dan dat zij voortkomen uit een natuurlijke scheppingsorde.

Laten wij met ons allen, onze natuurlijke oorsprong niet vergeten, en rekenschap blijven afleggen aan de ‘scheppingsorde’ die buiten al het menselijk denken en handelen actief is. Dat kunnen wij doen, door opnieuw naar elkaar om te kijken, en elkaar tot voorbeeld zijn in ‘herbezinning’ op ons leven en handelen, en onze materiele verlangens ondergeschikt maken aan die natuurlijke scheppingsorde.

Oer-energie of liefdes-intens.

Heden ten dage laten velen van ons zich leiden door de massa media, en de ver van onze bed shows. Laten wij ons liever laten leiden, dichter bij huis in het veld van de ontmoeting, en ‘leergeld’ besteden aan het beoefenen in de ‘liefdes kunst’.

Met ‘liefdes-intens’ wordt hier bedoeld, je laten beïnvloeden door de klank en kleur van de levende natuur, de intense schoonheid van bloemen, de zang en kleurenpracht van vogels, de intense schoonheid van een met zonlicht beschenen landschap, zoals je de intensiteit van groei en leven als ‘orgone’ kracht (aura) van een dicht bos kunt ervaren. Door deze spiritueel te ervaren intensiteiten werden mensen ooit aangespoord om ethisch te handelen, elkaar te respecteren en lief te hebben.

Die natuurlijke energieën, zijn de ‘bron ervaringen’ van mensen geweest, dat hen deed beseffen natuurlijke wezens te zijn, zij hebben zich laten leiden door die natuurverschijnselen. Al de voorbije eeuwen door. En het is aan te bevelen dat wij daar mee door gaan, het aan elkaar door blijven geven, die ‘invloed’ van de natuurlijke scheppingsorde. Mede door die energieën kunnen wij het begrip ‘liefhebben’ opwaarderen tot liefdes kunst.

Met ‘liefdes-intens’ wordt ook het jonge leven bedoeld van een dartelend jong dier dat pasgeboren in het leven, de liefde van het moederdier ervaart. Of de onschuld van een pasgeboren mensenkind, dat nog de schoonheid van puur jong en onschuldig leven uitstraalt. De hartverwarmende uitstraling die dat heeft op ons, de volwassen mens, die getekend door het maatschappelijke leven naar liefde en warmte blijft uitzien.      

Ja, laten wij ons door ‘liefdes-intens’ laten beïnvloeden, opdat het ons hart beroert en ons aanzet tot ‘ontmoeting’ met een ander, gewoon in het publieke domein, omdat dit onze samenleving ‘menselijker’ zal maken.

‘Liefdes-intens’ is een werkzame energie

die in al het leven werkzaam is.

 

‘Amor et publica domainica’

 Laten we de kunst van het liefhebben ‘opwaarderen’ in het publieke domein.

 

Nijmegen 1 juli 2019    Anthoon Lucas Budel