vorige pagina

 

OVER TIJDPERKEN EN STROMINGEN DIE MENSHEID VORM HEBBEN GEGEVEN.

 

HOMO SAPIENS:                Tijdperk van de denkende mens.

 

HOMO DEUS:                     De mens vervangt God door autonoom

             denken.

 

HOMO AMORE:                     Meer mens worden door liefde.

 

HOMO COMPASSIONE:      De mens vervolmaakt zich door mededogen,

               rechtvaardigheid, en compassie.

 

THEISME:                         Geloof dat een scheppende God de wereld

                                          geschapen heeft.

 

DEISME:                           Geloof dat die scheppende instantie,

           daar geen zeggenschap meer over heeft.

 

ATHEISME:                       Geloof dat er geen scheppende instantie bestaat.

 

DATAISME – BIGDATA:    Digitale overdracht, computer intelligentie,

            kunstmatige intelligentie.

20 April 2018 

 

 

DE MENS KAN NIET MEER TERUG – VOORUITGANG IN DE WERELD IS ONVERMIJDELIJK:

 

De mens kan niet meer terug naar zijn natuurlijke (voorbije) Habitat.

Wel dient hij die natuurlijke leefwereld te behoeden en beschermen, tegen zijn eigen destructiviteit en aantasting van dat milieu in. En er is de bittere noodzaak, het aangetaste ‘sociale’ leefklimaat van toen, nieuwe vorm te gaan gegeven, terug naar het elkaar goedendagzeggen, of even stilstaan voor een medebewoner in de straat, wijk of flat. Compassie tonen door een groet of gebaar, door een belangstellende houding. Tijd nemen voor een kort contact of gesprek, je openstellen voor een ander.

 

Vroeger leerden we om te gaan met elkaar door gebruik te maken van begrippen als; aandacht, mededogen, deernis, mildheid, welwillendheid en vriendelijkheid. Het zou goed zijn om ze weer opnieuw in te passen in onze omgangsvormen. Herinvoeren deze belangrijke waarden en normen, dorpse eigenschappen, zij kunnen ons weer tot meer gemeenschap brengen.

 

Het zou goed zijn, als wij de ouderen, de jongeren daarin een voorbeeld zouden geven, we mogen hun dat ook best vragen. Dat Hebben wij in het verleden te weinig of niet gedaan. “Waarden en Normen begrippen” die ertoe doen onder de aandacht brengen. Dat is een vrijwillig recht, of burgerplicht, dat ter sprake gebracht mag worden.

 

Laten we dat doen, nu kan het nog, nu kunnen we het nog zelf.

Anthoon Lucas Budel

Nijmegen

 

30 juli 2023

 

A&O /  Alpha en Omega ...

van Geboorte naar Voltooiing.

Mensheid is ooit ontstaan na geboorte van het menselijk leven op aarde. Ooit was de aarde woest en ledig. Toen de mens de aarde ging bevolken, gingen enkelingen heersen over de grote meerderheid.

Heden is 'mensheid' zichzelf aan het verliezen. Dat doet zij door haar macht over te geven aan de machine. Anders dan in het industriële tijdperk, toen bracht de machine meer gelijkwaardigheid aan de mens. Heden bepaald de massa-media met hulp van communicatie kanalen en technologische hulpmiddelen, wat goed is en slecht. De 'mens' laat zich monddood manipuleren door de macht van het geld. Daar schuilt het kwaad, niet in de redenatie tussen mensen onderling over wat goed is, en wat slecht is, en wat laten we los en wat waarderen we opnieuw. Wat gaan we opnieuw waardigheid geven in de omgang met elkaar.

Maar de mens met de grote bek en het kapitaal, veroorzaakt een slaafs navolging gedrag, waardoor er steeds minder kritische kanttekeningen geplaatst worden. Waardoor normen en waarden er steeds minder toe doen.

20 April 2018