vorige pagina

DE VREDESWEEK 2019 

(wereld) Vrede dicht bij huis

 Vrede dicht bij huis heeft de betekenis van, vrede werkzaam laten zijn binnen de eigen directe omgeving. Binnen de eigen omgeving waar je deel van uitmaakt. Door je houding, je manier van reageren op kleine of grote prikkelbare gebeurtenissen, kan je er invloed op uitoefenen, ten goede of ten kwade. We leven in een land en wereld met veel regels en geboden, die onze maatschappijen sturing en stabiliteit geven. Prikkelbare of gewelddadige gebeurtenissen die gebeuren binnen ons woongebied of landsgrenzen, zijn de plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten of tegenkomen, daar kunnen wij het verschil maken door kalm en beheerst of narrig negatief te reageren. Kunnen wij het verschil maken of een gebeurtenis voorbij gaat, of dat het opgefokt wordt tot destructief gewelddadig vervolg.

 Ieder van ons kan daar op z’n tijd en plaats bij betrokken raken, zijn verantwoordelijkheid nemen,  en er goed en wijs op reageren, als het om een conflict of meningsverschil gaat. Ieder van ons kan dit doen van jong tot oud, mensen kunnen elkaar daarin opvoeden. Als dit in een jeugdig stadium door ouders, familie of omstanders achterwege wordt gelaten, kan dit op latere leeftijd verregaande gevolgen hebben, door individuele gewelddadige acties! Als wij onze verantwoordelijkheid nemen vanuit een ‘burgerlijke verantwoordelijkheid’ zal die houding van vredelievendheid, in latere stadia, onze samenleving ten goede komen.

 Titus Brandsma sprak al in 1931 in zijn rede voor ‘Vrede en Vredelievendheid’ hoe belangrijk dit was. Lees hieronder hoe Titus Brandsma zijn rede hield in de Bergkerk te Deventer, nu 88 jaar geleden. Het is duidelijk aan het worden dat wij als samenleving en maatschappij`, er niet voldoende lering uit hebben getrokken.

 

* Nijmegen stad van Compassie  [website] ...

 

* Vier prominente leermeesters die ons tot voorbeeld zijn ...

 

* Titus Brandsma zei het al in 1931 over vrede ...