vorige pagina     

   Hoofdwegen van Groenheid

 

Zichtbare en onzichtbare vormen van decadentie, agressie en destructie, in onze wereld van vandaag.

(hoofdwegen van groenheid).

 

Waarom zijn er zoveel mensen bereid, en in staat, om steeds weer mensen te doden, aan te vallen, te verminken of anderszins te beschadigen of te vernederen?

Om aan die vraag te kunnen beantwoorden zullen wij moeten terugkijken naar de invloed van alle technische vooruitgang en haar voorzieningen. Als je dat doet kun je je verbazen dat dankzij die vooruitgang, de welvaart van mensen in bepaalde gebieden van de wereld op een hoog peil is gekomen. En dat er ondanks ‘dat’ toch in die gebieden zoals Europa en Nederland, er nog zoveel onvrede is en economische wanorde heerst.

Nederlanders weigeren na te denken, over het gegeven dat de afgelopen 75 jaar welvaart en vrede in Europa en Nederland is toegenomen, terwijl de criminaliteit, het individueel terrorisme en destructieve acties in de samenlevingen zijn toegenomen, zijn verankerd geraakt in de economische structuren.

Niemand wil reageren op de vraag hoe kunnen we daar een halt aan toeroepen? Zijn de oorzaak en de prikkels aan te duiden?  En waarom zijn er zo weinig mensen daartoe bereid? De vrijheid van meningsuiting slaat alle kritische vragen monddood.

 

(Lofzang 136 In de waakzaamheid van de Geest)