vorige pagina

        

 

Lofzang 1.  Sommigen zeggen dat liefde honger is …

 

1.   Sommigen zeggen dat liefde honger is. 

2.   Gelukkig de mens die vreugde beleeft aan zijn bestaan, aan de schoonheid in de natuur. 

3.   Sommigen zeggen, dat liefdesstromen als een rivier zijn, die onophoudelijk stroomt naar zeeën van ontvankelijkheid. 

4.   Velen beleven vreugde in het ontdekken van de wetmatigheid in de schepping, de natuur waar al het leven uit ontsprong. 

5.   Ik zeg je, ‘liefde’ is als een veld met bloemen en de mens is het zaad dat aan zichzelf vooraf ging, het zaad van de verwachting en de voltooiing. 

6.   De mens is als een boom, geworteld aan stromend water, die elk jaar weer opnieuw haar vruchten draagt, tot bloei komt. 

7.   Mensen die bang zijn om te groeien in liefde, lopen daarin vast en zullen nooit de liefdesdans ten volle kunnen beleven. Zij missen de durf om los te gaan, ‘echt’ te gaan leven, laten voortdurend kansen voorbij gaan. 

8.   Zij, die blijven drinken van dit ‘levenswater’ zullen alle seizoenen vrucht kunnen dragen en nimmer zullen hun bladeren verdorren. Alles wat zij doen, brengen zij tot een goed einde. 

9.   Als het hart bang is dat het met kloppen ophoudt, zal het juist door die ‘angst’ het ‘liefdesproces’ frustreren. Ook al zijn ‘hun’ nachten lang en eenzaam geweest, liefde is niet alleen voor de sterken en getrouwen. Liefde is ook het zaad dat uit de koudste wintergrond, tot ontplooiing kan komen, ook al is het zaad nog zo diep verborgen, de warme zon van medemenselijkheid kan wonderen van schoonheid verrichten. 

10.  Doch, zoals er krachten zijn in de natuur, die bomen doen ontwortelen en takken laten breken, zijn er ook mensen die andere mensen, beledigen, frustreren, of onrechtvaardig bejegenen. Maar dan; ook in hen kan daar de liefde, als een warme zon, in hen liefde ontwaken als uit een winterslaap.  

11.  Zij is in staat alle geschapen wezens te doen wakker schudden, om ze uit te nodigen tot een liefdesmaaltijd. ‘Liefde’ is als zaad dat verborgen in de ‘menselijke natuur’, opnieuw tot leven kan worden gewekt en voedsel worden, door aandacht, tederheid, respect, mededogen, gelijkwaardigheid en waarheid in eerlijkheid.

 Het zij zo.

 La Lucas

Grootstal

Nijmegen