vorige pagina

start pagina

LOFZANGEN OP MENSWORDING                

01. Sommigen zeggen dat liefde honger is
02. Liefde in de volmacht van haar wezen
12. Lofzang op de orgone kracht van ons bestaan
13. De gebrokenheid van de mens
14. Lied van een Godzoeker
15. Wie komen er in jouw liefdesveld?
16. Drinkend uit de liefdes beker
19. Het 'uitspansel' spreekt van liefde
22. Een 'zangstuk' voor de liefde
23. Machtige mijn Machtige
24. Van de gunnende liefde
25. Mijn verlangen gaat uit naar jou
28. Ik laat mij niet door de boze verleiden
31. Voor een leider met geloofsovertuiging
37. Ik leg mijn vertrouwen in jou Geest
42. Gelijk een hert smacht ik naar de bron
49. Wie liefheeft: vliegt - loopt - danst
51. Walk mij - zuiver mij open
57. Loflied aan zekerheid - door liefde
62. Alleen bij jou vindt ik rust
72. Een lofzang op vrede
73. Liefde ... voedsel dat ons tot leven brengt
77. Jij ... Geest van alle tijden
80. In de aanschijn van liefde
101. Zuiverend en rechtvaardig is liefde
103. Over een Goddelijke voorzienigheid
104. Loflied op de schepping
119. Liefde in woord en beeld - bron ten leven
136. In de werkzaamheid van de Geest
139. Hoe wonderbaarlijk is liefde
144. Lofzang op de Universele inzichten van Teilhard de Chardin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingeving teksten Events Lofzangen Compassie - Doen  Liefdes - Intens teksten  Natuur foto's Kruisgang Actief

Staan in het Krachtveld

Dienstbaar aan de ander Waarom deze website? Werken aan vrede Kringloop van liefde Liefdes Mysterie en Teilhard   Liefdes almacht