vorige pagina

        

 

Lofzang 139

 

Het “Heilige” doorgrond ons tot in het diepst van onze ziel.

 

1. Hoe wonderbaarlijk is liefde, hoe de ‘liefde’ ons kent en doorgrondt. Zij, kent ons zitten en opstaan, vanuit de ‘geestelijke sferen’ doorziet zij onze gedachten. Wonderlijk zoals de ‘liefde’ van ons weet, zij gaat ons begrip te boven, dat zij er is voor ons, voor ons allen. Wij hebben haar opnieuw leren kennen vanaf de pubertijd van onze jeugd.

 

2. Wij gaan voort in het ontdekken van de diepzee van ons bestaan, door kennis en het speurvermogen van ons als mens, als wetenschappelijke speurneuzen. Waar wij ons ook bevinden, jouw liefdeswerkelijkheid is doorgrondelijk en bespeurbaar tot in de kern van ons bestaan aanwezig. Door jouw ‘heiligende’ inwerking op onze ‘geest’ en denkvermogen, zijn wij in staat steeds menselijker te worden.

 

3. Hoe wonderbaarlijk is de schoonheid van ons bestaan,  dat ons tot kennis voert en tot aan een nieuwe dagenraad, dat ‘oplicht’ vanuit het duister in de nacht.

 

4. Vanuit het geborgene komen geestelijke ‘invloedingen’ ons wijzer maken. Verlangens en verwachtingen zetten ons aan om een evenwicht te bereiken in ‘bouwen en afbreken’. Jouw ‘levensvaardigheid’ deed het samenspel van mijn organen vormen en mijn biologische klok reageren op de zon en de maan. Ooit waren wij vorm en richtingloos, heden zijn wij door ‘jouw’ inzet en door onze kennis en inzicht tot menswaardige gestalten gekomen, en is het ons gegeven gelukkiger oud te worden.

 

5. Wij openen onze ogen en ons hart, voor die ontzaglijke grootheid der energetische liefdeswegen. Dat is het wat ons te doen staat, jouw liefde in ons toelaten via al die vormen van schoonheid en creatief scheppende veelvormigheid, die de natuur ons laat aanschouwen. Vandaag strijden wij met het kwaad van de totalitaire vernietiging. Onze hoop blijft gevestigd op ‘jouw heiligende’ werking, die als een eeuwigdurende vonk in ‘ieder van ons’ aanwezig is. Dat is het wat wij dienen te doen, liefde als sturende energie toelaten tot in het diepst van ons mens/zijn.

 

6. Jouw Liefdeswerkelijkheid en Geestelijk inzicht doorziet onze gedachten, met al onze handelingen is zij vertrouwt, waar wij ook gaan of staan, ‘zij’ stuurt ons, beïnvloed ons, geeft klank en kleur aan ons bestaan. Wij, hebben jou ‘liefde’ lief, jij ‘liefde’ hebt ons lief. De vijanden van de liefde zullen ons niet kunnen verslaan, want wij laten ons leiden door jouw ‘liefde’, in ‘vertrouwen’, ‘wetenschap’ en ‘inzicht’.

 

Het zij gezegd.