vorige pagina

        

 

LOFZANG 15

Wie komen in jouw liefdesveld?.

 

[1] Oh, Heilbrengende liefdeswerkelijkheid, wie zal vertoeven op jouw liefdesberg? Wie zal vertoeven onder jouw stralende bescherming dat liefde is?

[2] Wie kan worden geraakt door jouw heilbrengende heelheid, en het geluksgevoel ontvangen dat recht uit het hart opspringt?

[3] Geen enkel kwaad komt meer voort uit mijn gedachtenweefsel, niets kan haar meer uit mijn doen brengen, als haar ogen ‘mijn ogen’ laten spreken van een rechtvaardig liefdesspel.

[4] Dat heilbrengende liefdesspel, wisselt het goede niet in voor winstbejag, rekent geen vergoeding voor goede daden. En naar giften of beloning verlangt zij niet, en zij neemt niet aan wat haar niet toekomt.

[5] Al wie deze ‘heilbrengende’ liefdeswerkelijkheid kan verstaan en meedelen, wankelt niet, zijn leven lang. Haar stem ‘wint het leven’ op de dood, zet angst om in een kwetsbare houding van ontvankelijkheid. En roept ons, raakt ons, en spreekt ons aan.

[6] Oh stem, oh stralende beweging, die alle onrust in ons doet verdwijnen. En de hardheid van ons mensen zachter maakt, jij opent onze harten in een naderende wereld waar geen angst meer is, voor de ander en de anderen.

Jij roept ons, om aan het werk te gaan; in een wederzijds liefdesverbond.

Nijmegen

Zondag 25 januari 2015

La Lucas