vorige pagina

        

 

Lofzang 16.

 Drinken uit deze liefdesbeker

  

1.   O Almachtige Liefdes Werkelijkheid, ik wil schuilen onder jouw warme aandacht en neem mijn toevlucht tot jou.

 

2.   Jij bent voortgekomen, uit de aller oorspronkelijkste scheppende instantie die het leven begeleidt en stuurt, jij ‘meester’ in de stuurmanskunst van de liefde, stuur mij in mijn onvermogen liefde in alles te laten zegevieren.

 

3.   Opdat mijn liefdesvermogen ‘wisselbaar’ mag blijken te zijn voor allen. Nooit mogen mijn liefdesgenietingen ten ‘koste’ gaan van anderen.

 

4.   Mijn lot zal mij ten gunste zijn, als ik mij in dienst stel van Christus, mijn  voorganger in de liefdeskunst. Ondanks de vele knellende banden, blijft ‘mildheid’ mij begeleiden en richting geven.

 

5.   Voor mij is de tijd gunstig uitgevallen, niet meer zal ik uit evenwicht geraken, opgetogen ben ik over de tijd die mij nog gegund wordt.

 

6.   Daarom verheugd mijn hart zich op jouw; Almachtige Liefdes Werkelijkheid, die mij in evenwicht houdt, in de nacht spoort gij mij aan me ten ruste te begeven, in dankbaarheid vlij ik mij neer.

 

7.   Jij bent vlees nog bloed, jij bent aan mijn ziel verbonden, als een gunsteling blijf ik jouw leerling, om op mijn levenspad verzadigd te wordend door de vreugden van het leven.

 

8.   Ik wankel niet, en laat me niet misleiden door beloftes die kant nog wal raken en laat me leiden door ‘wijsheid’.

 

9.   Mijn wezen jubelt van ‘heiligend genot’ want ‘deze’ laat mij niet naar het dodenrijk verdwalen. Drinkend uit jouw liefdesbeker wordt mijn geest vervuld met wijsheid.

 

10.  En jij geeft ons mensen de kracht in ‘liefdesvermogen’ zich wakend open te stellen. Om als een ‘wereldvermogen’ s’mensen bestaan te verlichten.

 

11.  Evenals de ‘wereld’ die door jouw ‘heiligende’ omvorming,  verlicht zal worden, zullen wij allen in jouw Universele Liefdes Werkelijkheid blijven geloven opdat dat het daadkracht wordt ten gunste van allen.