vorige pagina

        

 

Lofzang 23 MACHTIGE  MIJN  MACHTIGE

WAAROM BENT GIJ VOOR ONS ZO LANG ONZICHTBAAR GEBLEVEN?

 Hoe Machtig bent Gij?

[1] Net zo machtig als de wind die de zeeën opzweept en dikke zware bomen omverwerpt? Of … bent Gij zo machtig, omdat de mens Jou dit heeft toegedacht?

 [2] Machtig en Wijs; alles overziend, alles wetend, alles sturend, alles beheersend, alles besturend tot in de kleinste deeltjes van ons bestaan? Of … is Uw macht niet zo toereikend als wij dat wensen?

 [3] Machtige mijn Machtige, zullen wij daar ooit achter komen, hoe het werkelijk zit, blijven wij bij Psalm 22 eeuwig staan wachten op de vredesbelofte die ons ooit is gedaan?

 [4] Machtige Oh Machtige, Ons ‘aller’ Godsgedachte, heel ons wezen roept, schreit, smeekt, in rusteloze overgave en in afwachting, opdat ‘jouw’ Geesteskracht ‘zich’ ons zal doen openwaaien.

 [5] Maar nu is er de tijd aangebroken dat Jouw ‘Geesteskracht’ zich voortdurend in ons zal hechten, als een werkzame zekerheid. Opdat zij als een machtige en krachtige Geesteskracht ons zal doen bezielen en deze ‘bezieling’, er de oorzaak van mag zijn dat wij niet langer meer in vertwijfelde onzekerheid hoeven te verkeren.

 [6] Hoe Machtig is die zekerheid, de zekerheid, dat Jouw Geesteskracht zich ‘in’ ons zal ‘vermeerderen’ tot een ‘altijd aanwezige’ overtuigingskracht, die het ‘liefdesvuur’ in ons hart zal kunnen aanwakkeren. Opdat ‘wij’, Jouw belofte zullen kunnen doen waarmaken. Voortgaande vanuit een oorspronkelijke werkelijkheid; het aller/oorspronkelijkste beginsel van al het menselijk bestaan op aarde. Dat het zo zal zijn, dat deze ‘levende ervaringswijsheid’, die als een Ademtocht in Godsbesef, over de aarde is gegaan, ons heden ‘door onze inzet’ vrede en veiligheid op aarde zal brengen.

 [7] Vanaf het geloof van Abraham, is er een belofte ontstaan, tot een geloof, dat ons zou leiden tot een groot verzameld volk. Die door Jouw eenheid makende Geest, een werkelijkheid zou veroorzaken, dat actief zou blijven tot in alle tijden.

 [8] Oh Machtige Krachtige, Jij; ‘aanwezig in ons allen’ als werkende Universele Geesteskracht, Jij leidt ons door een, ėėn en/dezelfde Geest van Geloof in rechtvaardigheid en mededogen, tot een waarheid die ons tot elkaar zal brengen in een eeuwig durende verbintenis door liefde en gerechtigheid. Dat het ons zal brengen tot één weldenkend volk van gelijkgestemden, in dezelfde geest van één en hetzelfde geloof, van het geloof dat het goede het kwade zal minderen.

 [9] Dat wij gaan beseffen, dat wat wij Gods Almacht noemden, in ‘geest’ aanwezig is, in ieder van ons, en ‘werkzaam’ kan zijn als een ‘samenbindend’ geloof, dat ‘vermenigvuldigbaar’ en uitvoerbaar is door ‘mensen’.

 

 Anthoon La Lucas