vorige pagina

        

 

Lofzang 24.

 

Van de gunnende liefde, die wederzijds werkzaam is:

 

[1] Onder de hoede van de alom aanwezige ‘liefdes-energie’, komt de waarheid van mijn leven aan het licht. Universele Liefde gebeurd aan mij, zij is aanwezig in mij, ook in het diepste donker van mijn bestaan. Ondanks mijn op weg zijn naar de dood, blijft de ‘gunnende-liefde’ werkzaam in mij. De Geest die mij daarin begeleid, zal mij richting geven hoe te gaan.

 

[2] Ik ga zelf mijn leven weiden en blijf omzien naar de bedreigingen van het leven. Omzien naar de valkuilen en de spelonken waarin wij mensen dreigen neer te vallen, door verderfelijk of destructief gedrag.

 

[3] Naar het voorbeeld van Christus mijn raadsman, die mijn blik richt op onwaarachtig gedrag van ons mensen, wij; die zoveel en zo vaak onze eigen waan niet meer kunnen doorzien.

 

[4] Ik zal onderscheid proberen te noemen in het gedrag van de rammen en de bokken, tussen de schapen en de lammeren. Om duidelijkheid te scheppen in de rangorden van ons bestaan. Ik ga richting geven aan hen die niet kunnen zien, die door hen die macht bezitten een kant op worden gemodelleerd, die ze principieel niet zouden willen gaan.

 

[5] Onrechtvaardige zaken dienen een ‘halt’ worden toegeroepen. Goede zaken in de wereldse orde dienen ondersteuning te ontvangen van allen die ‘rechtvaardigheid’ als maatstaf nemen.

 

Omwille van de liefde …

 

[6] Omwille van de liefde, die Universeel voor iedereen beschikbaar is, plaats ik het licht van mijn kritische gedachten boven de terreur van narrig-negatieve gedachten uit en zet deze op een berg zichtbaar voor iedereen.

 

[7] Onuitputtelijk is de ‘gunnende’ liefde, zij is als een hulp die voor alle mensen beschikbaar blijft en mensen samenbindt. De klank de geur en de kleur van het leven is mij altijd nabij, doet mij sterken in de overtuiging dat goedheid alleen ‘prediken’, niet voldoende is.

 

[8] Goed en kwaad hebben het leven getekend. Eeuw na eeuw is aan rechtvaardigheid tekort gedaan. Eeuw na eeuw heeft onrecht steeds weer opnieuw zijn kop opgestoken.

 

[9] Van een Goddelijke rechtschapenheid is het, wanneer wij beseffen dat ieder van ons, zijn of haar verantwoordelijkheid in acht dient te nemen, om; elkaar de goede richting te wijzen een nieuwe toekomst in.

 

Anthoon Lucas Budel

Nijmegen

7 juni 2017