vorige pagina

        

 

LOFZANG 72

 “Vrede-Vrijheid-Welvaart-Veiligheid”

 Een Lofzang op Vrede.

 Dit is een lied over vrede, vrijheid, welvaart en rechtvaardigheid, dat ons leven tot veiligheid zingt … 

Uit Psalm 37: ’t zachtmoedig volk zal eens den volle vrede ‘genieten’ in de zoetste rust verblijd. En erven den vrede aard, hoe ook den boze en wrede op de onschuld loer, de tanden knarst ten spijt. Hoe listig hij ook op haar zijn aanslag smeedde …

De nooit verstervende Liefde, ‘belacht’ dat wrokken door die nijd.

 

 

 Dit is een lied van mensen en mensheid, een lied van leed en verdriet, maar ook een lied van overwinning en vooruitgang. In onze wereld van vandaag de dag, is ‘democratie’ de best voorkomende vorm van landsbestuur.

 Maar; Vrede-Vrijheid-Welvaart-Veiligheid functioneert het best, als harmonie model, in een welvarende wereld economie. Een democratie functioneert het best als mensen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen, door bijvoorbeeld hun stemgedrag. 

 Dit is een lied over vrede, vrijheid, welvaart en rechtvaardigheid, dat ons leven tot veiligheid kan zingen …

Dat dit lied een samenzang mag worden voor ‘alle’ mensen. Dat zij in redelijkheid vrijwillig hun keuzes kunnen maken, als bijdrage aan een goede wereld orde. Maar dan wordt er wel in zekere mate van hen verlangd dat zij onderscheid gaan maken in goed en slecht, op maatschappelijk, industrieel en sociaal terrein.

 Dit is het levenslied van mensheid, dat levenslied wordt dagelijks door ons mensen gecomponeerd, beleefd, vorm gegeven, bekritiseerd of in stand gehouden. Of we willen of niet, ieder van ons draagt zijn steentje bij aan een landelijke of wereld economie. Wij kunnen blijven bidden en smeken of God er een mooi verhaal van zal maken. Maar …

 Toch zullen componisten van lichaam en bloed er, in ‘mensheid’, sturing aan moeten geven, met de veronderstelling dat het koor of het orkest mee zal doen. Zoals een orkest van 10.000 kelen gehoorzaam reageren op hun dirigent, als het hun beurt is om orkestraal van hun aanwezigheid te getuigen.

 Zo zullen ook wij moeten reageren als we beseffen, dat het met mens en maatschappij, de verkeerde kant op gaat.

 Laten wij als mensheid, als in een orkestraal meesterwerk, met zijn allen opstaan om, harmonisch en op elkaar inspelend het lied van de aarde te zingen.

 

La Lucas