vorige pagina

Niemand kan onder de roepstem van Christus uit …

 

Laten we een antwoord proberen te vinden op de vraag die al eeuwen speelt. Hoe kunnen we elkaar bevrijden van de vele negatieve beďnvloedingen die de wereld ons toezend.

 Vandaag de dag is het niet meer zo vanzelfsprekend uit te gaan van dat we een christelijke natie zijn, althans velen willen zich daar niet meer in herkennen. Dat neemt echter niet weg dat de wijsheid/verhalen vanuit onze christelijke traditie[cultuur], er nog wel steeds toedoen.

Spiritualiteit en de bijzondere waarden in onze christelijke geloofscultuur, kunnen in dit nieuwe tijdsgewricht, waarin we ons bevinden, nog wel degelijk een rol spelen, in de Nederlandse normen en waarden samenleving, dat is mijn overtuiging.

 Langzaam maar zeker is de wereld waarin wij leven geworden wat het nu is. Daar zijn onze ouders en voorouders mede verantwoordelijk voor. Dat neemt niet weg dat wij mensen van onze tijd, er onze eigen interpretaties over mogen uitspreken, hoe we er verder mee zullen omgaan. Dat is dan ook onze verantwoordelijkheid, waar we in de toekomst over aangesproken kunnen worden.

 

Niemand kan onder de roepstem van Christus uit, is de aanhef van dit verhaal.

 ‘Zijn’ leer en Wijsheid verhalen kunnen nog steeds een blijvende en ondersteunende rol spelen in hoe een samenleving als de onze zich verder ontwikkeld naar toekomst toe.

 De vraag is dan ook:

Hoe gaan wij onze ‘geloofswaarden’ onze geloofstradities, met de hedendaagse ‘technologieën’ met elkaar laten verbinden, en dit met elkaar in overeenstemming brengen? Blijven wij burgers van dit land machteloos toekijken hoe onze normen en waarden cultuur wordt verziekt en aangetast door de infiltrerende macht van de massa media, en het bedrijfsleven met haar kapitaal verzamelend handelsvermogen?

 Infiltrerend, verleidend en beďnvloedend door de macht van het Grote Geld en Massa Media, dat toonaangevend ons leven voor een belangrijk deel verziekt en onderuit haalt, op het verkeerde been zet, en de saamhorigheid ondermijnd.

 Hoog tijd dat we religie gaan hervormen, dat het toekomst bestendig wordt, dat het geloofwaardig blijft als menselijke activiteit.

  

Meer lezen? Klik naar H.03.49b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer lezen? Klik naar H.03.49