vorige pagina

 

 

“ STAAN IN HET ‘KRACHTVELD’ VAN DE LIEFDE ”

Tekening: God of ‘DatWatGodIs’ = 1. Aandacht 2. Betrokken 3. Zorgzaam 4. Mededogen 5. Respect 6. Liefde.

Tijdens religieuze en spirituele bijeenkomsten, waarom zoveel aandacht naar boven. En zo weinig horizontaal, naar elkaar toe?

 

De ‘Almacht’ van God zit in het geloof van mensen.

Dat wat God niet kan en de mens wel kan, zit in het gegeven: dat de Almacht van God in zijn schepping zit, de creatieve natuur en in de mens. Gods energie of levenskracht is als een ‘constante’ altijd aanwezig, zoals de zon aanwezig is voor de aarde. Als een constante stroom van voedende kracht, niet goed, niet slecht. Zowel de groei als het sterven, wordt door die constante kracht in werking gezet. En dat is niet goed of niet slecht, het is dat het is.

Dat wat God, energie of levenskracht niet kan dat kan de mens wel. De mens kan het verschil maken tussen goed of slecht, tussen ongebreidelde overdaad of harmonieuze samenhang. Als dat besef duidelijk is dan kunnen wij aan het werk. Tijdens religieuze of spirituele samenkomsten.

Heden is het tijd:

Heden is het tijd voor de horizontale geloofsbeleving, de liefdesbeleving van mens tot mens. De horizontale lijnen zijn de contacten en de ontmoetingen van mensen met elkaar. Van naar elkaar toe, en van elkaar weg, in een betrokken wisselbaarheid, met een betrokkenheid los van etniciteit, stand of status. Elkaar de hand reikend binnen een spirituele religieuze betrokkenheid.

Ora et Labora et Amor = ‘Bidden – Werken en Ontmoeten’ in het krachtveld van ons dagelijkse leven.