vorige 1                   volgende 3

 

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

" Staan in het krachtveld van de liefde "

 

= Daar waar men in liefde aan elkaar dienstbaar blijft =

 

Waarom deze website?

Waarom deze website, die de naam draagt van “liefdesintens”? Verwijzend naar liefdes intensiteit, naar ‘liefdesenergie’ dat ieder van ons vanaf onze geboorte met zich mee draagt. 

Tussen twee vuren.

Ja, nu besef ik, dat ik me tussen twee vuren bevindt. Aan de ene kant het vuur van de ‘gelovigen’, dat zijn de mensen die nog in God geloven en nog naar de kerk willen gaan. En aan de andere kant de ‘ongelovigen’, zij die niets meer met religie of kerk te maken willen hebben.

 En de maker van deze website staat in het midden daarvan. En wordt zowel door de een als de ander met wantrouwen bekeken. Hij beseft dat het grootste deel van de mensen in Nederland hebben besloten hun christelijke erfgoed te veronachtzamen of te ontkennen. Zij beseffen echter niet dat zij “het kind met het badwater” aan het weggooien zijn.

 Met “het kind en het badwater” wordt hier het volgende bedoeld. Zij geloven niet meer zoals hun voorouders dat hebben gedaan. En zij concluderen vanuit hun wetenschappelijke kennis, dat er geen God meer in de hemel bestaat.

Voor alle duidelijkheid, met dat laatste ben ik het helemaal eens.

 Dat zij ook het badwater weggooien is van een onmetelijke slordigheid. Want hoe je het ook wend of keert, religie is niet alleen God, het is ook wijsheid en wijsbegeerte, en in ‘wijsbegeerte’ is er sprake van, geesteswetenschap, zedelijke kennis, streven naar goedheid, wijsheid en kennis vergaren over wezenlijke en verstandelijke zaken betreffende het omgaan met elkaar, via voorbeelden en onze normen en waarden.

 Veel van deze culturele religieuze verworvenheden zijn in onze normen en waarden cultuur verweven. En dat zijn toch vooral begrippen gebleken die mensen handvastigheid geven, aan hoe zij te handelen hebben onze samenleving van vandaag.

 Waarom deze website?

Wat ik probeer te doen is deze (christelijke) normen en waarden cultuur een plaats te geven in de dagelijkse praktijk van ons leven dat het doorgaat, ook naar toekomst. Los van het gegeven of er wel of niet een God bestaat.

Zie mijn website Liefdesintens.nl

 Anthoon Lucas Budel

2020-10-20

Nijmegen

 Klik hier voor verder     ...

 

 

   Het verhaal van een stad (illusie)

 

   De Lijdende en Strijdende mens

 

   Menswording in de nieuwe tijd

 

   Staan in het krachtveld van de liefde

 

   Van verticaal naar horizontaal

 

  Het Christusvuur dat van alle tijden is

 

   Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad

 

   Elkaar 'ontmoeten' in stille belevingsmomenten

 

    Geloof - Devotie - Heiligheid

 

   Leidraad voor een oecumenisch leven

 

Nijmegen18 januari 2018

 

 

Brieven van La Lucas

'

 

 

PASEN 2021 - KRUISGANG

'

 

 

MIJN LOFZANGEN

'

 

 

 

GROTE OEFENING OF LIEFDESKUNST

 

 

 

 

EVENTS - INFORMATIE - FOTO'S

'

 

 

HARA :  HET DRAGENDE MIDDEN V.D. MENS

 

 

 

 

HET 'ORGOON'

EN  'VOORBEELDEN'  BIJ LICHAAMS OEFENINGEN

'

 

 

 

 

 

Zingeving teksten Events Lofzangen Compassie - Doen  Liefdes - Intens teksten  Natuur foto's Kruisgang Actief

Staan in het Krachtveld

Dienstbaar aan de ander Waarom deze website? Werken aan vrede Kringloop van liefde Liefdes Mysterie en Teilhard   Liefdes almacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actief