vorige pagina

WAT DOEN WE  VANDAAG MET HET WOORD GELOOF?

 

“ ACTIEF GELOVEN “

Betekenis: leven in de betekenis van ‘een religieuze verbondenheid’, met als kernwaarden; verbinden, aandacht, solidair blijven, keuzes maken, christelijke waarden en normen handen en voeten geven. De vruchten van de aarde goed beheren, de roofbouw door productiviteit en handel, bekritiseren tot er een evenwicht ontstaat..

 

" GELOOF OF GELOVEN "

 

'Geloven' is in mijn optiek niet hetzelfde als 'Geloof'.

We zouden beter onderscheid kunnen maken in geloven, en geloof.

Geloven doe je ...

Geloof heb je ....

Betekenis van geloof, is ook de boodschap van Christus!

Dat is ook mijn uitgangspunt, dat is wat christologie zijn intrinsieke waarde geeft, de kracht van de boodschap die van Christus is.

In mijn optiek bestaan er twee vormen van geloven.

 1.       Geloven is:   Geloven doe je in een God.

 2.       Geloof is:     Je hebt het ‘geloof’, dat je gelooft in "dat wat nog niet is"  nog wel worden kan.

 

Vraag 1. Zijn we als samenleving onze religieuze verbondenheid, die in onze cultuur aanwezig is, aan het doodzwijgen?

Vraag 2. Is of was het christelijk geloof ook een vorm van Geestelijke gezondheid?

 

Om hier een antwoordt op te vinden, ga ik eerst de brochure over Geestelijke gezondheid bestuderen, die de titel draagt: Wat doen we met ons geloof?

Een uitgave van Ambo een serie over Geestelijke Gezondheid, door W.J. Berger. Uit de jaren 1980-1990 van de vorige eeuw. Dit boekje heeft me geïnspireerd om het volgende te schrijven:

Over Geloven.

Laten we het geloof doodzwijgen, of incarneren we ‘geloof’ opnieuw in een gezonde levensstijl? Geloof en godsdienstigheid zijn volgens mij twee begrippen van een en hetzelfde verlangen, die naar vrede en gerechtigheid. 

Nijmegen 7 augustus 2018