vorige pagina  Deel 1

 

""Daar waar men in 'liefde' aan elkaar dienstbaar blijft, daar is vrede, vrijheid, veiligheid""

 

 

Een goddelijk vuur is sinds ‘mensenheugenis’ in ons mensen ontstoken.

Dat goddelijk vuur is door Christus in ‘mensheid’ aangewakkerd.

Het ‘christendom’ is ons een voertuig geworden door de eeuwen heen.

Huizen van gebed hebben mensen ervoor gebouwd, om dit ‘goddelijk vuur’ aan elkaar door te geven.

 

Het 'heiligende' vermogen in mensen:

 

Het ‘Heiligende vermogen’(lees helend) van dit vuur, van de geest die van Christus, is in ons overgegaan, is werkzaam in ons. ‘Die’ heiligende geest is het die mij aanspoort om in de geest van Christus verder te leven.

Het ‘goddelijke vuur’ dat Christus heeft doen opstaan, is al van den beginne in het leven werkzaam. Dus ook in mensen zoals jij en ik, ‘wij’ zijn begeesterd door dat licht, dat vuur, die levensenergie.

Christus spoort ons er toe aan dit licht, deze energie in ‘elkaar’ zichtbaar te doen worden. Dat is ook mijn wens, om in deze tijd, in deze geest en door ‘zijn’ woord, dat we dit met elkaar gaan delen door ‘ontmoeting’ in geestelijke en fysieke contacten.

‘Ontmoetingen’ met het verlangen op deze wijze onze wereld onze samenleving de goede richting te banen. Niet alleen op momenten van gebed, doch ook in momenten van ontmoeting door een lach of een traan, of in momenten van dialoog en contact, van aandacht, een gebaar, een handdruk of een schouderklopje.

Amen.

 Anthoon Lucas Budel

Nijmegen.

3.   Teilhard de Chardin: Het lijkt erop dat men wel, geen enkele aandacht verloren heeft laten gaan, als het gaat om de geheime gebieden van de natuur en haar mechanica, en de psychologische kenmerken van de mens als die van haar soort. Dat zij de ‘liefde’ als levensvatbare energie; in te passen, in het dagelijks leven, met haar kleurrijke en creatieve uitwerkingen, dat ‘deze’ lange tijd verborgen is gebleven, in haar socialisatie proces. Het heeft zich lange tijd niet kunnen uitkristalliseren, tussen de individuele acts, van mensen en hun soortgenoten. Afhankelijk dat zij waren van culturele verbodens, doctrines en gewoontes. 

Lees hier verder ...

Pierre Teilhard de Chardin: Hoe zal de mens meer mens worden? Lees hier ...
Zingeving teksten Events Lofzangen Compassie - Doen  Liefdes - Intens teksten  Natuur foto's Kruisgang Actief

Staan in het Krachtveld

Dienstbaar aan de ander Waarom deze website? Werken aan vrede Kringloop van liefde Liefdes Mysterie en Teilhard   Liefdes almacht