vorige pagina

 

Liefdes 'Almacht'  zit in mensen ...

 

“ALMACHT VAN GOD - IN EEN NIEUWE BETEKENIS GAAN HERKENNEN”.

 Ik blijf altijd op zoek naar plaatsen, waar een nieuwe geest kan gaan waaien. Een geest geïnspireerd door vernieuwende gedachten, die wel op de oude waarden geschoeid zijn, en waar nieuwe impulsen kansen kunnen krijgen te ont/botten of uit te groeien. Tot voorbeelden naar nieuwe toekomst. De oude waarden van hen die in kloosters en kerken, jaar in jaar uit, tot gebed en caritas hebben geleid, houden we in ere. Door hun werken en bidden, in stilte. Zijn zij ons voorgegaan, dat willen wij blijvend respecteren.

 Op zoek naar plaatsen waar de waarden en normen van een nieuwe tijdsgeest, die van de 21ste eeuw, mogen gaan meespelen, in nieuw te vormen structuren van samenkomen, door ontmoeting en religieuze ervaringsmomenten. Door bidden en vieren, betreffende geloof, dat ieder vanuit zijn eigenheid een plaats mag vinden, via spiritualiteit en geestelijke waardenbeleving, in een nieuwe vorm van godsbeleving te plaatsen.

 “Almacht van God, zit in mensen” Ik stel mij voor, dat de ‘kernwaarde’ van het geloof in een ‘Almachtige God’ via een tekening uit te beelden is. Het Godsbegrip is een eenheid/makend beginsel, in diversiteit:

  “DatWatGodIs”, dat is wat God is. En dat is in mijn beleving; “Universele Energieke Liefdes Werkelijkheid”. Dat is; “DatWatGodIs”!

 En dat is wat de wereld kan redden, en haar voor een ondergang kan behoeden. Dat is de praktische werkzaamheid van een universeel religieus beleven in onze tijd, die van de 21ste eeuw. Waardoor we dankzij de technologie en het wereldwijde web, in staat zijn gedachten en ideologieën uit te wisselen, en in de praktijk via de dialoog aan elkaar aan te passen.

 Het “Godsbegrip” in de diversiteit van de vele religies, kan je ook zien als een ‘eenheid makend’ beginsel in diversiteit. Dat is waar we mee kunnen beginnen, de samenhangende kenmerken waarin religies gelijk zijn, zoals vriendschap, vertrouwen, rechtvaardigheid, respect voor de ander, eerbied voor de natuur, en het anders zijn van de vreemdeling; leren ontdekken en er mee omgaan. Met als gemeenschappelijke eigenschappen; ontzag voor de grootheid van de scheppende orde in de natuur op aarde, en haar samenhang met de kosmische krachten in het heelal.

 GOD WAS OOIT EEN SAMENBINDEND BEGINSEL IN DIVERSITEIT:

 Begaafd of niet, voor een ieder is er een eigen plek in de wereld van het geloof. Er zijn verscheidene begaafdheden in de geest, voor een ieder is het een, één en dezelfde geest.

De uitwerking van die geest, is echter voor iedereen verschillend. En toch is het ook dezelfde geest die liefde in ons wekt. Aan een ieder manifesteert zich eenzelfde uitwerking, dat we liefde, of liefdes energie zijn gaan noemen. Door die manifestatie in de geest, wordt liefde door ons herkenbaar en deelbaar in het dagelijks leven.

 Het zij gezegd …

.................................................................

“DatWatGodIs”.

 In het bovenstaande verhaal heb ik 10 maal het begrip God gebruikt, en in het hierna volgende verhaal over ‘DatWatGodIs’, heb ik nog eens 18 maal het begrip God moeten gebruiken om uit te kunnen leggen waar ik naar toe wil. Deze 28 maal spreken over het begrip God heeft de bedoeling uit te leggen dat je zonder te geloven in God, je toch kunt spreken over de werkzame ‘waarden’ waar ook God voor staat, en dat zijn onder andere de begrippen: liefhebben - mededogend zijn – zorgzaam zijn – aandachtig zijn – bewogen worden – meeleven – toegankelijk en raakbaar zijn.   

 Dus ook als je niet in God gelooft waar het begrip God voor staat, dan is nog wel degelijke aanwezig en werkbaar, ‘dat’ waar het begrip God voor staat.

 Nu heb ik wel nog eens 5 keer het begrip God moeten gebruiken, om uit te leggen wat ik bedoel, dat maakt dan 33 maal, en Dat Is Wat Het Is.

 

 "DatWatGodIs"  Klik hier .....

 

 

Zingeving teksten Events Lofzangen Compassie - Doen  Liefdes - Intens teksten  Natuur foto's Kruisgang Actief
Staan in het Krachtveld Dienstbaar aan de ander Waarom deze website? Werken aan vrede Kringloop van liefde Liefdes Mysterie en Teilhard   Liefdes almacht