vorige pagina        

Graag wil ik met mijn teksten mensen uitnodigen en aanmoedigen, wat meer om te zien naar elkaar, voor contact en ontmoeting in het publieke domein. En ik denk dat mijn geschriften mooi aansluiten op het initiatief van Robert Warda om mensen uit te nodigen zich met elkaar te verbinden in zang en dans. Maar ook zoals hier in woord en gebaar, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging.

   OBG en Mawteni (mijnland) 

 

COMPASSIE IN HET PUBLIEKE DOMEIN IS ...

"OMZIEN NAAR ELKAAR"

 

DEEL l.    COMPASSIE

1.1    Over compassie en cultureel

1.2    Over cultureel en christendom

1.3    Compassie gewoon doen

1.4    Gebed voor compassie

1.5    Aan elkaar doorgeven het liefdesvuur

1.6    Levende vlam van liefde Juan van het Kruis

 

DEEL ll    LIEFDE

2.1    Ik heb de liefde lief

2.2    Zoals de liefde gaat

2.3    Als God nou eens liefde is

2.4    De ware wijnstok - een leven lang op zoek

2.5    De ware wijnstok - over ons liefdes vermogen

2.6    Wanneer de liefde wenkt, volgt haar (Kahlil Gibran)

2.7    Het is een waagstuk, onze liefde

2.8    Weet jij wat B.T.W betekent?

2.9    Belangeloze Toegevoegde Waarde uitgelegd

 

DEEL III    VERLANGENS

3.1    Over Werkloos en zo

3.2    Werkloos, en werk aan de winkel

3.3    Een lied van het verlangen

3.4    Dan krijgt ons leven kracht en schoonheid

3.5    Hoe illusionair is ons verlangen?

3.6    Wat is realiteit, en wat is illusie?    

3.7    Een illusie kan werkelijkheid worden

3.8    Mijn verlangen gaat uit naar jou

3.9    Gedenken en goede voornemens

 

DEEL IV    NATUUR

4.1    De wijngaard beheren - Wij zijn de wijngaard

4.2    De wijngaard beheren - Roep naar

4.3    Het Onze Vader van de 21ste eeuw

4.4    God moet je zoeken in je zelf

4.5    Laten we ons 'zelf' opnieuw geboren laten worden

4.6    God herkennen in ons liefdesvermogen

4.7    Wandelend door het Dekkerswald

4.8    Wandelend door het Heumense bos

4.9    Drentse velden - Hier voel ik mij thuis

 

DEEL V    DROOM

5.1    Ik had een droom vannacht - Cornelis Vreeswijk

5.2    Diep in mijn hart geloof ik dat wij het kunnen

5.3    Op een dag zal het zo zijn, daar geloof ik in

5.4    De tirannie verdrijven, die mijn hart verwondt

 

DEEL VI    TOEKOMST

6.1    Allemaal dacht dat iedereen het deed

6.2    De wereld van morgen is gisteren al begonnen

6.3    Staan in het krachtveld van ons leven

 

DIT IS EEN COMPASSIE DOEN-BOEK.

Een bundel korte teksten en wat langere verhalen die geschikt zijn om even voor te dragen, aan het begin of het eind van een filosofische, spirituele of religieuze bijeenkomst. Ze zijn door mij ontstaan in de voorbije jaren, zo tussen 1995 tot 2018, waar mijn ideeën over geloof en religie steeds duidelijker contouren kregen in de zin van, hoe kunnen religieuze voorstellingen voor toekomstige generaties belangrijk blijven. Over hoe we in staat kunnen zijn, compassie en mededogen te integreren in ons dagelijks leven en hoe deze zichtbaar te laten worden. De meeste van deze compassieverhalen zijn door mij voorgedragen op de Open Podium avonden in het Huis van Compassie. Groenestraat 170 te Nijmegen. ‘Compassieverhalen’ kan je lezen als handreikingen die we aan elkaar kunnen voordragen, om ons er aan te herinneren, dat geloof en spiritualiteit werkelijkheid kunnen worden in ons dagelijks bestaan door elkaar tot voorbeeld te zijn. Laten we dat doen, elkaar tot voorbeeld zijn. 27 maart 2019 Nijmegen Anthoon Lucas Budel

Een aanbeveling van Nijmegen stad van Compassie:

Het begrip compassie is niet eenvoudig te omschrijven en af te bakenen. In bovenstaande bundel Compassieverhalen geeft Anthoon Budel zijn persoonlijke beleving weer van compassie, religie en spiritualiteit. Soms poëtisch, soms meer beschouwend. Daarmede verrijkt hij het gesprek over en de praxis van compassie en draagt daarmee bij aan een van de doelstellingen van Nijmegen Stad van Compassie. Pieter Poels Coördinator Nijmegen Stad van Compassie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cmpassie en mededogen Events Lofzang op menswording Boek: 'Omzien naar elkaar'  Liefdes-Intens   Schoonheid van de natuur    
Krachtveld Dienstbaar aan de ander Compassie Doen Werken aan vrede Liefdesveld Liefdes Mysterie   Liefdes almacht zit in mensen